Marlous van Oord

UX/UI Designer & Digital Publisher

Een passie voor het vertellen van verhalen en om mensen iets speciaals te laten ervaren.

Buurtonderzoek

Vorm: Datavisualisatie poster
Doel: Onderzoek en presentatie van een buurt voor opleiding
Middelen: Adobe Illustrator

Poster

 

Opdrachtomschrijving

Ter introductie van semester 6 werd ons gevraagd om rond te kijken in een onbekende wijk en te zien wat er zoal speelde. Aan bewoners vroeg ik onder andere hoe lang ze al in de buurt woonde, waarom ze voor de buurt gekozen hadden en of er verbeterpunten waren. Op een tekort aan parkeerplekken en een langzaam groeiend aantal allochtonen na was er weinig te klagen. Wat hierbij opviel is dat er verschillende bevolkingsgroepen waren die onderling weinig tot geen contact met elkaar hadden. Om te achterhalen of dit probleem ook in andere wijken en gemeentes speelde en wat voor invloed dat kon hebben op een wijk, ben ik literatuuronderzoek gaan doen.

Hiervoor ben ik rapportages van wijken in andere gemeentes gaan lezen, met een extra focus wat voor gevolgen sociale veranderingen in een wijk kunnen hebben. Daarnaast heb ik diverse sociologische onderzoeken over omgang tussen buren en diverse bevolkingsgroepen in een wijk gaan lezen. Uiteindelijk had ik een heleboel data, die ik moest gaan uitzoeken en visualiseren in een poster. In een markt setting op Fontys Hogescholen werd de poster gepresenteerd en konden bezoekers vragen stellen.